Steg 1. Syllbrädor

Här beskriver vi de första momenten, förutsatt att grunden står färdig, för dig som ska bygga en byggnad med hjälp av vårt blocksystem. Det är absolut vanligast att våra kunder bygger på en betongplatta, så vi har anpassat instruktionerna efter de förutsättningarna.

1.1 Kontrollmätning

Uppmärkning av invändigt syllmått

Bild 1

 

Innan man börja med syllen är det viktigt att kontrollera grunden. Mät längd, bredd och diagonalmått för att säkerställa att dessa mått är korrekta. Om du ber om en grundritning så hjälper Lundqvist mer än gärna till med att ta fram denna.

 

Ett praktiskt tips är att göra som i bilden, nämligen att märka ut det invändiga syllmåttet med ett sprättsnöre.

1.2 Sylltätning

syllisolering monteras under syllbrädor

Bild 2

 

Sylltätningen ska läggas jämns med grundläggningens ytterkant, direkt mot grunden. Om byggnaden du arbetar på har en eller flera portöppningar ska syllisoleringen skäras bort på dessa ställen, detta kan du dock göra i ett senare skede.

 

Ett smidigt sätt att få syllisoleringen på plats är att häfta fast den direkt under syllbrädan – se bild 2. Då slipper man massa strul med att isolering blåser iväg osv. 🙂

1.3 Syllbrädorna

Bild 3

 

Syllbrädorna ska alltså ligga ovanpå syllisoleringen och följa måtten i blockritningen. Var noga med att lägga ut syllen så rakt som möjligt. Om du följt vårt tidigare tips och sprättat ut syllens innermått, är det bara att följa den utmärkta linjen på plattan. Var noga och låt det här momentet ta lite tid, att syllen är rak underlättar resterande moment av bygget avsevärt!

 

Om du monterar på en betonggrund börjar du med att borra ett 8 mm tjockt hål genom syllbrädan ner i betongen. Håll gärna in när du borrar, för att undvika att hamna i kantelementens isolering. När hålet är borrat slår du slutligen ner en spikexpander, har du beställt Lundqvists monteringspaket följer denna med i leveransen. Infästningen ska göras varje meter, för att använda lite fackspråk – med ett c/c mått (centrum-centrum) på 1000 mm.

Allting ovan sammanfattat i en montagefilm

HIDE

Thank you! We will contact you shortly.