Steg 4. Montering av takstolar

När väggar och hammarband är på plats är det dags för takstolarna. För byggnader som är 6 meter eller bredare rekommenderar vi att montera med kranbil, hjullastare eller liknande. Men för de mindre byggnaderna går det bra att montera "för hand".

4.1 Förberedelser av takstolar

exempel på yttertaksritning från Lundqvist Trävaru

Bild 1

 

Innan du börjar lyfta takstolarna på plats är det en god idé att göra en del förberedelser. Exempelvis kan det vara bra att ta reda på vilket läktavstånd du ska sätt bärläkten på. Om du har köpt yttertaket från oss hittar du det i en yttertaksritning som vi skickar ut i samband med leveransen – se bild 1.

 

förbereder takstolar genom att märka ut bärläkt

Bild 2

 

När du tagit reda på läktavståndet märker du ut vart läkten ska sitta, precis som visas i bild 2.

4.2 Montering av gavelspets

beskriver hur gavelspetsen monteras utan maskinhjälp

Bild 4

 

Nu när gavelspetsen är förberedd med en extra regel är det dags att lyfta den på plats. Om du gör detta för hand lägger man gavelspetsen upp och ner för att sedan vrida den upp i rätt läge. Ett tips är att förbereda en regel som man fäster i väggblocket och sedan låter sticka upp för att fungera som ett mothåll till gavelspetsen, som visas till höger på bild 4.

 

beskriver hur gavelspetsen monteras på byggnaden

Bild 5

 

När gavelspetsen står på rätt plats på hammarbandet fäster du den med vinkelbeslag och ankarskruv. Beslagen sätts ut på ett avstånd av 2 , (c/c 2,0 m) med 10+10 skruvar i varje beslag.

4.3 Montering av takstolar

beskriver hur man fäster vinkelbeslagen innan takstolsmonteringen

Bild 6

 

Takstolarna ska placeras på hammarbandet rakt ovanför den stående stomregeln och fästs sedan med två vinkeljärn på var sida med 4+4 ankarskruvar i varje beslag – se bild 6

 

tips på hur man går till väga när man monterar takstolar utan maskinell hjälp

Bild 6

 

Ett tips om du monterar utan maskinell hjälp är att börja med att fästa hälften av vinkeljärnen i ena riktningen ner i hammarbandet. Sen är det bara att skjuta takstolen mot det förmonterade vinkeljärnet så vet du att takstolen är på rätt plats.

 

Visar hur takstolen ska sitta efter att den är monterad

Bild 7

Allting ovan sammanfattat i en montagefilm

HIDE

Thank you! We will contact you shortly.