Steg 3. Montering av hammarband

För att binda ihop väggblocken upptill monterar du hammarband eller väggband som en del väljer att kalla det. Här nedan förklarar vi hur du gör detta "the Lundqvist way".

3.1 Förberedelse av hammarband

Norrländskt virke från Lundqvist Trävaru

Bild 1Hammarbandet är reglar av samma dimension som den syll som ni tidigare monterade. Dessa reglar är inte förkapade i färdiga längder utan kommer som fallande längder i virkespaketet.

3.2 Montering av hammarband

Visualisering av hur hammarbandet monteras

Bild 2

 

Hammarbandet fästs på de stående stomreglarna med två träskruvar. På de ställen där hammarbandet behöver skarvas görs detta på en stomregel med fyra träskruvar.

HIDE

Thank you! We will contact you shortly.