Steg 2. Montering av väggar

Så här går det till när man bygger upp väggarna, eller väggblocken som vi kallar dem. För det här momentet behöver man vara två personer och gärna utrustad med skruvdragare, vattenpass och hammare.


Börja montaget i ett av byggnadens hörn, montera alltid väggblocken från vänster till höger utifrån sett och kontrollera alltid att blocket är rätt väg. Detta gör du genom att mäta panelnedsticket som i normala fall är 1 cm nedanför syllen.

2.1 Första väggblocket

visualisering av hur första väggblocket förbereds med hörnregel och stomregel

Bild 1

 

Förbered det första väggblocket genom att fästa en 45×45-regel på blockets ena sida och en stomregel på blockets andra sida, enligt bild 1.

visualisering av hur man monterar första väggblocket på syllen

Bild 2

 

När väggblocket har förberetts placeras det i byggnadens hörn och skruvas med fyra träskruvar genom den nedersta liggande 45×45-regeln ner i syllen, samt två skråskruvade träskruvar genom stomregeln och även här, ner i syllen – se bild 2.

2.2 Andra väggblocket

visualisering som visar hur andra väggblocket monteras på syllen

Bild 3

 

Nu är det dags för väggblock nr.2. Börja med att förbereda blocket med en stomregel genom att fästa den i de liggande 45×45-reglarna precis som tidigare.

Visualisering av montering av hörnväggblocken

Bild 4

 

När väggblocket har placerats på syllen i hörnet av byggnaden fästs den in precis som föregående väggblock. Alltså, fyra träskruvar genom nedersta liggande 45×45-regel samt två träskruvar som skråskruvas genom stomregeln ner i syllen. Avslutningsvis monteras hörnblocken ihop genom att skruva det första väggblockets stående 45×45-regel i det andra väggblockets liggande 45×45-reglar – se bild 4.

2.3 Övriga väggblock

Visualisering av monteringen av väggblock

Bild 5

 

När hörnet är på plats fortsätter man att montera väggblocken med samma princip som tidigare. Det finns dock ett avvikande moment, där väggblocket fästs ihop med det redan monterade blocket. Här skråskruvar du genom de liggande 45×45-reglarna in i det föregående blockets stomregel.

 

I bild 5 ovan visualiseras dessa moment.

Allting ovan sammanfattat i en montagefilm

HIDE

Thank you! We will contact you shortly.