Väggblock

Våra väggblock spikas ihop på så kallade spikbord som har en fast maxbredd på 1,2 m men är flexibla i höjdled, där vi kan tillverka höjder från 2.0 till 4.8 meter. Dessa väggblock är själva kärnan i vårt flexibla och smidiga byggsystem. Nedan följer en närmare beskrivning av våra väggblock och möjligheterna med dessa.

Standardiserat byggsystem

Grunden till vårt byggsystem är de 1,2 meter breda väggblocken. Väggblockens höjd går att anpassa från 2.0 – 4.8 m och som standard har vi en spontad z-panel som väggbeklädnad. Du kan även välja bland de mer traditionella paneltyperna som lockpanel, ribbpanel (lockläkt) eller liggande panel.

I och med att väggblocken är tillverkade efter standarden på 1,2 m är det enkelt att isolera väggarna efter att de ha monterats då isoleringsskivorna följer samma standard.

Standardbredden är som sagt 1,2 meter på våra väggblock vilket innebär att längd och bredd alltid är jämnt delbara med 1,2. Exempelvis på ett vanligt dubbelgarage som är 6,0 m brett och 7,2 m långt går det alltså åt 5 block på bredden och 6 block på längden. (I verkligheten blir byggnaden lite större än måtten ovan eftersom panelen kommer att sticka ut litegrann).

Fönster och dörrar i väggblocken

Om du planerar att sätta in fönster och dörrar i byggnaden så kan vi förbereda dessa öppningar i vår fabrik. Vi levererar även fönster (Traryd fönster) och dörrar (Polardörren) som levereras löst tillsammans med byggsatsen. För att vi ska kunna regla upp för fönster och dörrar så krävs dock att de ryms mellan reglarna i ett eget block (alltså att de inte är bredare än 1155 mm). Om du har önskemål om andra positioner eller större öppningar kan du enkelt ta upp dessa öppningar ute på byggplats. OBS! Om du funderar på att ta upp öppningen ute på byggplats är det viktigt att kontrollera med oss på Lundqvist om du behöver avväxling i form av limträbalk eller liknande.

Garageportar eller bredare öppningar i väggblocken

För portöppningar tillverkar vi nästan alltid specialblock som är mindre än standardbredden på 1,2 meter. Vid portöppningar på långsidor levererar vi nästan alltid limträbalkar som takstolarna kan vila på.
HIDE

Thank you! We will contact you shortly.