Takstolar

Snölasterna från bergen i Kiruna och vindlasterna från slätterna i Skåne, ja våra takstolar är dimensionerade för att klara allt! Eller det mesta i alla fall.

Alla våra standardtakstolar är dimensionerade för att klara snözon 3,0 med lätt tak eller snözon 2,5 med ett tungt tak. Detta täcker in de absolut flesta orterna i Sverige, och skulle det mot förmodan vara så att det inte räcker - kan vi förstärka takkonstruktionerna ytterligare. Med våra takstolar behöver du aldrig tänka på att skotta taken.

Vi har en egen takstolstillverkning och kontrollerar således hela processen och kan vid behov således anpassa konstruktionen för att möte era behov. Vår tillverkningsprocess granskas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (före detta Statens Provningsanstalt) varje år för att säkerställa att vi följer gällande regler både vad gäller konstruktion, beräkningar, tillverkning och även hur takstolarna förvaras! Vi levererar enbart CE-märkta takstolar.

Då vi tillhandahåller ett lager med takstolar säljer vi även dessa separat, vilket du kan läsa mer om här.
HIDE

Thank you! We will contact you shortly.