June 23, 2020

Underlagstak

Underlagstak


Armerad kondensplast och takreglar

Detta är ett så kallat ”lätt underlagstak”, där man börjar med att lägga ut en genomtrampningssäker kondensplast över takstolarna och sedan reglas en takregel/bärläkt i dimensionen 45x70 längs med taket. Vilken typ av yttertak som senare ska läggas bestämmer c/c avståndet (centrum-centrum) på takreglarna/bärläkten. I vårt grundpris räknar vi med armerad kondensplast och takreglar för cc 600 mm, vilket passar för ett TP-20 tak.


Råspont, underlagspapp, strö- och bärläkt

Här har vi ett mer klassiskt underlagstak där vi levererar 20 mm tjocka råspontsluckor, en underlagspapp av märket T-tak Domo, samt en strö och bärläkt (22x45 respektive 28x70).

HIDE

Thank you! We will contact you shortly.