Underlagstak

Underlagstak


Armerad kondensplast och takreglar

Detta är ett så kallat ”lätt underlagstak”, där man börjar med att lägga ut en genomtrampningssäker kondensplast över takstolarna och sedan reglas en takregel/bärläkt i dimensionen 45×70 längs med taket. Vilken typ av yttertak som senare ska läggas bestämmer c/c avståndet (centrum-centrum) på takreglarna/bärläkten. I vårt grundpris räknar vi med armerad kondensplast och takreglar för cc 600 mm, vilket passar för ett TP-20 tak.


Råspont, underlagspapp, strö- och bärläkt

Här har vi ett mer klassiskt underlagstak där vi levererar 20 mm tjocka råspontsluckor, en underlagspapp av märket T-tak Domo, samt en strö och bärläkt (22×45 respektive 28×70).

HIDE

Thank you! We will contact you shortly.