November 12, 2018

Tillväxtverket om digitaliseringens uppsidor

Att använda ny teknik och digitala hjälpmedel för att förenkla vår vardag har blivit en naturlig del verksamheten på Lundqvist Trävaru AB. Kolla in Tillväxtverkets nya film där vi får chansen att berätta om digitaliseringens uppsidor.

 

HIDE

Thank you! We will contact you shortly.