June 12, 2020

Förenklad köpprocess ska få fler att välja solel

Nytt projekt startas upp av Piteå Science Park i samarbete med RISE, Lundqvist Trävaru, Lindbäcks Bygg, SolTech Energy Sweden samt Högskolan i Gävle  i syfte att förenkla köpprocessen av solel.

Den allmänna uppfattningen är att många tycker att det känns svårt och komplicerat med solel, en känsla som projektet syftar till att förändra. På Lundqvist känner vi igen problematiken och tycker att projektet rimmar väldigt väl med vårt mål om att förenkla byggbranschen.


Projektet kommer att ta fram en beräkningsmodell för att mäta solinstrålningen över 65e breddgraden och sedan verifieras mot faktisk mätdata. Vidare kommer ett verktyg utvecklas där beställaren själv kan bygga och anpassa sitt garage , maskinhall eller fritidshus i vår 3D-konfigurator. Tanken är att lägga till en ny takprodukt med byggnadsintegrerade solpaneler, i praktiken innebär detta att det inte är svårare att beställa byggnadsintegrerade solpaneler än ett vanligt plåttak.


Målsättningen med projektet är att minst fem personer beställer en byggnad med soleltak under första året efter lanseringen.

HIDE

Thank you! We will contact you shortly.