Leveransbeskrivning & tillval

Våra villor bygger på ett annat byggsystem än våra övriga byggnader. Vi kallar det för villablock och de innehåller en högre prefabricerings- och isoleringsgrad samt fri placering av fönster.

Vad ingår?

Väggar

Villablock (bredd upp till 8,0 m, höjd till 2,5 m eller 2,7 m) med ytterpanel, spikläkt 28x70, vindduk, 45x45 regel och isolering, 45x195 stomme och isolering, ångspärr, 45x45 regel (totalt ryms 285 mm isolering).
Panelen är grundmålad med vit eller röd oljegrundfärg.
Musband fabriksmonterat längst ner på väggarna.

Takstolar och underlagstak

Sadeltakstolar (fackverk eller saxtakstolar) för snözon 3,0 lätt tak alternativt 2,5 med tungt tak.
Underlagstak i form av armerad kondensplast och takreglar 45x70, alternativt råspontsluckor 20 mm, underlagspapp och läkt.

Gavelspetsar

Gavelspetsar med panel spikat på de yttre takstolarna vid kallvind mot gavelsidorna. Gavelspetsar tillverkade i samma utförande som yttervägg vid saxtakstolar mot gavelsidorna.

Yttertak

Benders Palema 2-kupigt Benderit.
Kami TP
Kami Plegel
Kami Classic
Kami TerraPlegel

Fönster och dörrar

Fönster monterade med bleck och foder i villablock. OBS! Fönster och dörrar med höjd över 2,0 m levereras löst.
Traryd Optimal (aluminiumutsida, vita) fasta och vrid. U-värde 1,1-1,2.
Polardörrens Lapport eller Igloo, alternativt övrig valfri från Polardörren.

Grund

Material till betongplatta eller bottenbjälklag ingår ej.

Paneler

Liggande Ålesundsfals 19x148
Ribbpanel 22x145 + 22x45
Lockpanel 22x120 + 22x120
Standardpanel z-panel 22x145

Övrigt

Foder 22x120
Knutbrädor 22x95 + 22x120
Underspikning 22x120
Takfotsbräda 22x120
Vindskivor, dimension anpassas beroende av yttertak. Allt utvändigt övrigt virke är grundmålat med vit oljegrundfärg.
Takutsprånget är 440 mm från utvändig 45x45 regel i väggen och kläs in med horisontell underspikning.
HIDE

Thank you! We will contact you shortly.