PRESSMEDDELANDE: Lundqvist Trävaru satsar 90 miljoner för fortsatt tillväxt

PITEÅ 2017-11-23 Sedan 2010 har bolagets omsättning nästan fyrdubblats och antalet producerade och levererade byggnader överstiger nu 400 stycken på årsbasis. För att säkerställa fortsatt expansionskapacitet har styrelsen beslutat att bygga nya kontors-, produktions- och logistiklokaler.

I dagsläget disponerar företaget en tomt på drygt 10 000 m² med tillhörande lager-, kontors- och fabriksbyggnader på Öhns industriområde i Öjebyn, Piteå. Tillväxten senaste åren har varit möjlig genom utbyggnader och anpassningar av befintlig produktionsanläggning, men för att kunna fortsätta med samma tillväxttakt även framgent behövs investeringar på närmare 90 miljoner i en ny anläggning.
"Vi siktar på att kunna flytta in i nya lokaler första kvartalet 2019. Jag ser med enorm spänning och glädje fram emot att skapa förutsättningar för att även fortsättningsvis kunna följa vår vision och vår nya än mer offensiva 5-årsplan, säger Samuel Holmström, vd."
Bolaget tittar just nu på möjliga etableringsområden i och omkring Piteå och räknar med att behöva 40 000 m² industritomt för att säkerställa framtida expansionsmöjligheter.
"Vi söker platser med goda logistikförbindelser samt möjlighet att fortsätta växa under lång tid framöver. Haraholmen är väldigt intressant och den plats vi undersöker närmast just nu, säger Jens Lundqvist, vvd."


För ytterligare kontakt
Samuel Holmström, vd samuel@buildludo.com 073 834 12 06
Jens Lundqvist, vvd jens@buildludo.com 070 250 06 16
Günther Mårder, ledamot gunther.marder@gmail.com 070 436 21 44
 
Lundqvist Trävaru AB grundades 1936 och levererar idag lättmonterade byggsatser till garage, fritidshus, stall med mera – som ritas upp av besökarna på företagets webbplats och sedan säljs över nätet till kunder i hela Sverige. Bolaget har blivit utsedda till Gasellföretag dom senaste 4 åren samt till Sveriges Digitala Gasell 2014 av Google och Dagens Industri.
HIDE

Thank you! We will contact you shortly.